Đào tạo nối mi - Hoa Ly'sĐào tạo nối mi - Hoa Ly's

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's HOA LY'S TEACHERS

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's INTRO


Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's COURSES:


COURSE: Classic Course

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

HOALY'S EYELASH - EYELASH EXTENSION COURSE
Come to Hoaly's, you have:
- Introduce about eyelash: Period, Structure, Flexure, Thickness, Length, Ministration Keys, etc.
- Introduce about eyelash extension tool: Glue, Eyelash, Tweezers, Essence, ect.
- Training from basic with technical global.
- Traning advance with technical have been update from Taiwan and Japan.
- Share the way how to use product eyelash extension.
- Way to handling problem when extension.
- Classroom standard: air - conditioner and modern projectors.
- Practice room individual with pallet.
- Lectures guide elaborate.
- Warrent skilled when trainee graduated.
- Support and answer problems durring practice process.
- Guarantee workmanship forever.
- Trainee will have discount when buy Hoaly's product.
- Advisory and support trainee open store and find out client.

CLASSIC COURSE (One by one)
- Tuation fee:
+ Personal's tool: 3.000.000 VND
+ Include: 4.000.000 VND (Tool set value 2.400.000 VND)
- Time: 2 days (9:00 AM - 5:00 PM)
- Technical eyelash extension: One by One and Under Lash.
- Technical remove lash, take care eyelash.
- Provided professional knowledges about eyelash extension.

COURSE: Angel Course

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

HOALY'S EYELASH - EYELASH EXTENSION COURSE
Come to Hoaly's, you have:
- Introduce about eyelash: Period, Structure, Flexure, Thickness, Length, Ministration Keys, etc.
- Introduce about eyelash extension tool: Glue, Eyelash, Tweezers, Essence, ect.
- Training from basic with technical global.
- Traning advance with technical have been update from Taiwan and Japan.
- Share the way how to use product eyelash extension.
- Way to handling problem when extension.
- Classroom standard: air - conditioner and modern projectors.
- Practice room individual with pallet.
- Lectures guide elaborate.
- Warrent skilled when trainee graduated.
- Support and answer problems durring practice process.
- Guarantee workmanship forever.
- Trainee will have discount when buy Hoaly's product.
- Advisory and support trainee open store and find out client.

ANGEL COURSE
- Tuation fee:
+ Personal's tool: 2.000.000 VND
+ Include: 3.000.000 VND (Tool set value 1.660.000 VND)
- Time: 1 day (9:00 AM - 5:00 PM)
- Technical eyelash extension: Angel.
- Advisory ways to take care eyelash.

COURSE: Black Rose Course

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

HOALY'S EYELASH - EYELASH EXTENSION COURSE
Come to Hoaly's, you have:
- Introduce about eyelash: Period, Structure, Flexure, Thickness, Length, Ministration Keys, etc.
- Introduce about eyelash extension tool: Glue, Eyelash, Tweezers, Essence, ect.
- Training from basic with technical global.
- Traning advance with technical have been update from Taiwan and Japan.
- Share the way how to use product eyelash extension.
- Way to handling problem when extension.
- Classroom standard: air - conditioner and modern projectors.
- Practice room individual with pallet.
- Lectures guide elaborate.
- Warrent skilled when trainee graduated.
- Support and answer problems durring practice process.
- Guarantee workmanship forever.
- Trainee will have discount when buy Hoaly's product.
- Advisory and support trainee open store and find out client.

ADVANCED COURSE
1. Information general
- Subject: Trainee use 2 tweezers when exteinsion and served over 50 customers.
- Tuation fee:
+ Personal's tool: 4.500.000 VND
+ Include: 6.800.000 VND (Donate tool set value 3.200.000 VND)
- Time: 2 day (9:00 AM - 5:00 PM)

2. Course Content:
- Overview about eyelash for extension.
- Classify false lash follow flexure, thickness and length.
- Introduce essential extension tools.
- Technical eyelash extension: Volume.
- Technical eyelash extension: Black rose.
- Glue: How to use and preservation.
- Provided 4 most popular form to combination eyelash.
- Provided 7 most model form to combination eyelash.
- Advisory way to customer care.
- Handling common problem when eyelash extension.

COURSE: Volume Course

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

HOALY'S EYELASH - EYELASH EXTENSION COURSE
Come to Hoaly's, you have: - Introduce about eyelash: Period, Structure, Flexure, Thickness, Length, Ministration Keys, etc.
- Introduce about eyelash extension tool: Glue, Eyelash, Tweezers, Essence, ect.
- Training from basic with technical global.
- Traning advance with technical have been update from Taiwan and Japan.
- Share the way how to use product eyelash extension.
- Way to handling problem when extension.
- Classroom standard: air conditioner and modern projectors.
- Practice room individual with pallet.
- Lectures guide elaborate.
- Warrent skilled when trainee graduated.
- Support and answer problems durring practice process.
- Guarantee workmanship forever.
- Trainee will have discount when buy Hoaly's product.
- Advisory and support trainee open store and find out client.

ADVANCED COURSE
1. Information general
- Subject: Trainee use 2 tweezers when exteinsion and served over 50 customers.
- Time: 2 day (9:00 AM - 5:00 PM)
2. Course Content:
- Overview about eyelash for extension.
- Classify false lash follow flexure, thickness and length.
- Introduce essential extension tools.
- Technical eyelash extension: Volume.
- Technical eyelash extension: Black rose.
- Glue: How to use and preservation.
- Provided 4 most popular form to combination eyelash.
- Provided 7 most model form to combination eyelash.
- Advisory way to customer care.
- Handling common problem when eyelash extension.

COURSE: Professional Course

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

HOALY'S EYELASH - EYELASH EXTENSION COURSE
Come to Hoaly's, you have:
- Introduce about eyelash: Period, Structure, Flexure, Thickness, Length, Ministration Keys, etc.
- Introduce about eyelash extension tool: Glue, Eyelash, Tweezers, Essence, ect.
- Training from basic with technical global.
- Traning advance with technical have been update from Taiwan and Japan.
- Share the way how to use product eyelash extension.
- Way to handling problem when extension.
- Classroom standard: air - conditioner and modern projectors.
- Practice room individual with pallet.
- Lectures guide elaborate.
- Warrent skilled when trainee graduated.
- Support and answer problems durring practice process.
- Guarantee workmanship forever.
- Trainee will have discount when buy Hoaly's product.
- Advisory and support trainee open store and find out client.

PROFESSIONAL COURSE
1. Information general
- Subject: All
- Tuation fee: 12.000.000 VND (Donate tool set value 6.300.000 VND)
- Time: 4 day (9:00 AM - 5:00 PM)

2. COURSE CONTENT
- Overview about eyelash for extension.
- Eyelash life span and structure.
- Classify false lash follow flexure, thickness, length.
- Introduce essential eyelash extension tools.
- Technical eyelash extension: One by One
- Technical eyelash extension: Angel
- Technical eyelash extension: Under Eyelash
- Technical eyelash extension: Volume
- Technical eyelash extension: Black rose
- Glue: How to use and preservation
- Technical to remove and take care.
- Advisory way to take care eyelash extension.
- Impact analysis of temperature and humidity to eyelash extension process.
- Advisory way to take care customers.
- Problems when eyelash extension.
- Advisory trainees to open store.
Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's COUNSELING COURSES


Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's IS EYELASH COURSE SUPPOSED TO BE A GOOD CAREER?

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's IS EYELASH'S LEARNING DIFFICULT TO STUDY?
Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's REGISTRATION

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Full name:

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Phone number:

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Email:

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Courses:

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Notes:

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's STUDENTS FEEDBACK


Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Minh Tu (22 years-old)

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

“Mình vừa kết thúc một khóa học nối mi tại Hoalys. Nhìn chung mình rất hài lòng vì đã lựa chọn học ở đây. Hoalys có các giảng viên rất giỏi, nhiệt tình, đã dạy cho mình những kỹ thuật nối mi hiện đại. Vì một lớp học không nhiều người, lớp mình chỉ 6 học viên nên mình được giảng viên chỉ dẫn rất tận tình. Hiện tại, tay nghề nối mi của mình rất tốt, thu nhập mỗi tháng của mình cũng khá cao.”Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

Ngoc Anh (24 years-old)

Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's Đào tạo nối mi - Hoa Ly's

“Tôi có một tiệm làm tóc nhỏ. Lúc trước chỉ làm tóc, làm móng cho khách thôi. Dạo này thấy nhu cầu nối mi của chị em cũng nhiều nên tôi muốn học thêm nghề nối mi để phát triển tiệm của mình. Ban đầu tôi cũng không biết nên đi học nghề ở đâu nhưng cũng may một người bạn giới thiệu tôi đến học nghề tại Trung tâm đào tạo nối mi Hoalys. Chương trình học ở đây cũng rất linh động, giáo viên thì dạy nhiệt tình nên tôi đã học được nghề nối mi và đủ tự tin để làm cho khách. Thật sự cám ơn Hoalys rất nhiều.”

© Copyright 2017 by Hoa Ly's Eyelash. All Rights Reserved. Designed by OnStar Creative.