ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN HOALYS

CÔNG BỐ TOP 10 GIẢNG VIÊN HOALYS XUẤT SẮC

CÔNG BỐ TOP 10 GIẢNG VIÊN HOALYS XUẤT SẮC

07/05/2019


Top 10 giảng viên Hoalys là sự tôn vinh các giảng viên Hoalys đã có những hoạt động, thành tựu nổi bật và những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành vừa là sự khích lệ các giảng viên có thêm động lực hoàn thành những mục tiêu cao hơn trong năm 2019.

Chi tiết


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HOALYS KHÓA 9

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HOALYS KHÓA 9

07/05/2019


Danh sách giảng viên Hoalys khóa 9. Khép lại khóa huấn luyện giảng viên tại Học viện đào tạo nối mi Hoalys Academy do chuyên gia Liu YUhsin trực tiếp đào tạo trong 3 ngày 4,5 &6 đã cấp bằng chứng nhận cho 5 tân giảng viên Hoalys.

Chi tiết


CHÚC MỪNG 16 TÂN GIẢNG VIÊN HOALYS KHÓA 8

CHÚC MỪNG 16 TÂN GIẢNG VIÊN HOALYS KHÓA 8

07/05/2019


Ngày 5/6/2018, Chúc mừng 16 tân giảng viên Hoalys khóa 8, 16 bạn là học viên Hoalys hội đủ các điều kiện về chứng chỉ, chuyên môn đã vừa hoàn thành khóa huấn luyện giảng viên Hoalys lần 8 do chuyên gia Liu Yuhsin trực tiếp hướng dẫn.  

Chi tiết

Hiển thị 1 - 6 / 20

HOALYS ACADEMY