VỆ SINH MI NỐI

Vệ sinh mi nối bao gồm các sản phẩm dùng để vệ sinh bộ mi thật của khách hàng, trước và sau khi nôi mi

Gồm nhiều sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn của quy trình nối mi tiêu chuẩn quốc tế tại Hoalys, với công dụng vệ sạch sẽ an toàn cho khách hàng và cho thợ nối mi.

Sắp xếp:Hiển thị 1 - 12 / 14

HOALYS ACADEMY